Collegegeld in Australie

Kosten van onderwijs in Australië – internationale student

De kosten gemoeid met studeren in Australië voor internationale studenten hangt geheel af van het studie niveau. Sommige onderwijs instellingen rekenen extra om op die manier overige kosten voor de student te dekken (zoals de aanschaf van boeken).

De levenstandaard in Australië mag tot de hoogste klasse in de wereld worden gerekend. Studie kosten voor zowel nationale- als internationale studenten zijn aanzienlijk lager dan in GB of Amerika.

Het volgende kostenoverzicht geeft een indicatie van de gemiddelde studiekosten die gemoeid zijn met een studie in Australië. Specifieke informatie over studiekosten zijn direct via ons te verkrijgen.

De kosten zijn meestal inclusief kosten die gemoeid zijn met het student zijn, zoals studenten organisatie lidmaatschappen, bibliotheek en laboratoruim kosten, kosten voor sport faciliteiten. Daarnaast vereisen sommige studies extra betalingen voor bijvoorbeeld excursies, boeken en ander benodigd materiaal. Deze kosten varieren per onderwijsinstelling.

Nogmaals, het onderstaande kostenoverzich kan enkel als indicatie worden beschouwd. Alle studiekosten zijn vrijgesteld van Australië´s Goods en Services Tax (GST).

De gemiddelde studiekosten zijn weergegeven in Australische Dollars (A$):

Foundation Studies
$A9,000-$A14,000 per jaar, zoals university entrance, preparatory en bridging courses

University – Undergraduate (BSc)
Bachelor Degree zoals studies in Arts, Business, Economics en Law:  $A12,000- $A23,000 per jaar.
Laboratorium gebasseerde Bachelor Degree´s
zoals Science en Engineering:      $A16,000- $A25,000 per jaar.

University – Postgraduate (MSc)
Graduate Certificates, Graduate Diploma´s:  $A7,000- $A22,000 per jaar.
Masters, Doctoral Degree:  $A12,000-$A25,000 per jaar.

Vocational education and training
Certificates I - IV Diploma, Advanced Diploma:  $A5,500-$A18,000 per jaar.

School
Basis en junior middelbare scholen: $A7,500-$A11,000 per jaar.
Middelbare school: $A10,000-$A13,000 per jaar.
Private school: $A15,000-30,000 per jaar.

Engelse taalcursus
Varieert, hangt geheel af van de duur van de cursus en de onderwijs instelling.
Language course: A$ 240 – 370 per week (part time from A$ 220 per week)

Professionele stages
Onbetaald -  6 weken -  26 weken:  A$ 1600 - 2700
Betaald -  26 weken - 52 weken:  A$ 3340 – 4150 (onderwijs en ervaring is vereist voor werk in de HORECA).

Beurzen voor internationale studenten
De Australische overheid tezamen met enkele onderwijsinstellingen bieden beurzen aan voor internationale studenten. De meeste van deze beurzen zijn geschikt voor post-graduate studenten (MSc). Daarnaast zijn er nog enkele andere organisaties die beurzen aan bied, zowel in Nederlands als in Australië. Vraag hiernaar bij een van onze adviseurs.

Bijkomende kosten voor alle programma´s:

  • Vlucht.
  • Visum aanvraag – 450 A$.
  • OSHC (verplichte gezondheids verzekering)
  • Levensonderhoud (accomodatie, openbaar vervoer, voeding etc.) A$12,000 – 17,000 per jaar afhankelijk van de locatie (minstens A$ 300 per week).
  • Boeken, studiemateriaal.
  • Applicatie of inschrijf kosten.
  • Onder 18: Bijstands/ en voogdij kosten.

Overige kosten kunnen zijn: school uniformen, laptops en overige materialen, afhankelijk van de specifieke studie.